You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Politika privatnosti

Obavijest o obradi osobnih podataka putem ovog web mjesta

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) postavlja visoke standarde za zaštitu osobnih podataka. S poštovanjem tih zahtjeva i primjenom preporučenih standarda sigurnosti i najboljih praksi, ovom politikom privatnosti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem ovog web mjesta, kao i o obradama temeljenim na legitimnom interesu.  Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem navedenih kontakta.

VODITELJ OBRADE

VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica

OIB: 62462242629

Kontakt: +385 1 6566 783

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Voditelj obrade imenovao je  profesionalnog službenika za zaštitu podataka. Može ga se kontaktirati za ostale informacije o obradi osobnih podataka, zatražiti pristup svojim podacima, uputiti prigovor ili pritužbu na obradu ili zatražiti druge informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka.

Kontakt: ines.krecak@feralis.hr

INFORMACIJE O PODACIMA KOJI SE OBRAĐUJU

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobni podatci putem ove web stranice mogu se prikupljati u  slijedeće svrhe:

  • radi odgovaranja na postavljeni upit/zahtjev;
  • u svrhu pružanja naše usluge;
  • u svrhu zapošljavanja;
  • radi boljeg funkcioniranja značajki ovih internetskih stranica.

Kategorije osobnih podataka

Putem ove web stranice mogu se prikupljati slijedeće kategorije osobnih podataka:

  • Identifikacijski podaci;
  • kontakt podaci;
  • identifikacijski podaci vodomjera.

Zakonita osnova za obradu osobnih podataka

Ovo web mjesto koristi zakonite osnove za prikupljanje osobnih podataka kako slijedi:

  1. Izvršenje ugovora: Podaci se obrađuju kako bi se omogućilo izvršenje ugovora (usluge) ili poduzimanje mjera na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (pružanje usluge).
  2. Pravna obveza: Podaci se obrađuju kad god je to nužno kako bismo ispunili zakonske obveze.
  3. Legitimni interesi: Podaci se obrađuju na temelju naših legitimnih interesa ili trećih strana, osim kada interesi, prava i slobode ispitanika pretežu nad tim interesima.

Podaci koji se prikupljaju u svrhu odgovaranja na postavljeni upit ili pružanja usluge, kao što je očitanje vodomjera, smatraju se nužnim podacima. Odnosno, takva obrada podataka je nužna kako bi se izvršila tražena usluga ili kako bi se poduzele radnje prije pružanja tražene usluge, što čini tu obradu zakonitom u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Napominjemo da u slučaju nedostavljanja traženih podataka, nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na postavljeni upit ili zahtjev putem ovog internetskog mjesta. Stoga je važno osigurati pravovremeno i točno dostavljanje nužnih podataka kako bismo mogli pružiti traženu uslugu ili odgovor.

Obavještavanje kandidata o provođenju razgovora za posao te informiranje o rezultatima selekcijskog postupka predstavljaju našu zakonsku obvezu. Istovremeno, želimo istaknuti važnost primjene moderne tehnologije u ovom procesu te se stoga  koristimo našu web stranicu kao kanal komunikacije. Na taj način želimo unaprijediti naše poslovanje i osigurati dodatnu transparentnost i dostupnost informacija svim zainteresiranim građanima. Uvjereni smo da ovakav pristup jača povjerenje građana u našu organizaciju te istovremeno doprinosi stvaranju transparentnog i inkluzivnog procesa zapošljavanja.

INTERNETSKI KOLAČIĆI

1) OPĆI POJMOVI

Što su kolačići (COOKIE)?

Kolačić (cookie) poznati i kao HTTP kolačići, su male tekstualne datoteke koje web stranice pohranjuju na korisnikovom uređaju (poput računala, mobilnog telefona ili tableta) kada posjetite određenu web stranicu. Ovi kolačići omogućuju web stranici da pamti korisnikove akcije i postavke tijekom vremena. Kada korisnik ponovno posjeti istu web stranicu, kolačići se šalju natrag na web poslužitelj, omogućujući web stranici da prepozna korisnika i pruži personalizirano iskustvo.

Koje informacije kolačići mogu pohranjivati?

Internetski kolačići mogu pohranjivati različite vrste informacija koje se odnose na korisnika i način na koji korisnik koristi određenu web stranicu. To uključuje identifikacijske podatke, korisničke postavke, sadržaj košarice na web stranicama za e-trgovinu, podatke o prijavljivanju na korisničke račune, informacije o aktivnostima korisnika na web stranici, interese korisnika za personalizaciju sadržaja i oglasa, vrijeme trajanja posjeta (sesija), te podatke o sigurnosti i autentifikaciji korisnika. Kolačići su alat koji omogućuje web stranicama da poboljšaju korisničko iskustvo i pruže personalizirane usluge.

Koja je svrha kolačića?

Svrha kolačića je optimizirati i poboljšati korisničko iskustvo prilikom posjeta web stranicama.

 

Kolačići prema funkciji:

I Tehnički kolačići – obavezni kolačići

(uvijek aktivni) – nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti. Ti kolačići ne pohranjuju  informacije koje bi vas mogle identificirati.

II Funkcionalni kolačići (koristimo)

(mogu se isključiti) – omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju. 

III Statistički kolačići (ne koristimo)

(mogu se isključiti)  – omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti  Internet mjesta

IV Marketinški kolačići (ne koristimo)

(mogu se isključiti) – služe za praćenje korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa.

               

2) KOLAČIĆI KOJI SE PRIKUPLJAJU PUTEM OVE WEB STRANICE

U svrhu funkcioniranja značajki internetskih stranica, možemo koristiti nužne i nenametljive kolačiće kako bismo prikupili anonimne podatke koji ne sadrže identifikacijske informacije o pojedincu. Ističemo da za korištenje ovih kolačića ne prikupljamo vašu privolu. To je u skladu s Direktivom 2009/136/EZ i Zakonom o elektroničkim komunikacijama koji propisuju da za kolačiće koji su tehnički neophodni za odvijanje komunikacije između korisnikove terminalne opreme i internetskog mjesta koje posjećuje, ili za pružanje usluge na Internet mjestu na zahtjev korisnika, nije potrebna privola korisnika.

LEGITIMNI INTERESI

U određenim situacijama, osobni podaci mogu se obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa. Kada se obrada temelji na toj osnovi, imate pravo uložiti prigovor na takvu obradu. Međutim, valja napomenuti da se obrada neće moći ograničiti ili obustaviti u slučaju kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi za takvu obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili kada je takva obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Obrade koje provodimo na temelju legitimnog interesa su slijedeće:

1) VIDEONADZOR

Svrha obrade: videonadzor provodi se u svrhu zaštite osoba i imovine.

Rok pohrane snimki: do 7 dana a u slučaju incidenta do 6 mjeseci. Mogući je i duži rok pohrane ako su one dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. 

Drugi primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima onda kada je to potrebno za provođenje službenog postupka.

Prikupljeni podaci ne obrađuju se u druge svrhe.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podatci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade. Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe.  S takvim izvršiteljima obrade sklopljeni je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka  temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade kao poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podacima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama. Osobni podaci ne prosljeđuju se  trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

RAZDOBLJE POHRANE  PODATAKA

Osobni podaci koji su prikupljeni u svrhu pružanja tražene usluge, kao što je odgovaranje na postavljeni upit, obrađuju se samo dok se ne ispuni svrha za koju su prikupljeni. Nakon što svrha bude ispunjena, ti podaci se više neće obrađivati. U slučaju kad su osobni podaci prikupljeni na temelju zakonskih zahtjeva, oni će biti čuvani u skladu s razdobljem koje propisuje zakon. Za osobne podatke koji se obrađuju na temelju legitimnog interesa, primjenjuju se posebno utvrđeni rokovi navedeni u obavijesti o obradi temeljem legitimnog interesa. Ti podaci će biti pohranjeni sve dok se ne ispuni svrha obrade ili do trenutka kad se takva obrada ograniči ili potpuno zabrani zbog primljenih prigovora.

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi. Naš cilj je omogućiti učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i osiguranje njihove dostupnosti.
 
U tu svrhu, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo osigurali razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite. Prilikom uvođenja tih mjera, posebno smo uzeli u obzir karakteristike i troškove kako bismo postigli optimalan balans između zaštite podataka i praktične primjenjivosti.
 
Redovito preispitujemo sve obrade podataka koje mogu predstavljati rizik za prava i slobode pojedinaca. Poduzeli smo odgovarajuće mjere zaštite kako bismo osigurali da osobni podaci budu zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Posebno smo usredotočeni na zaštitu podataka u slučajevima kada se osobni podaci prenose putem mreže i kako bismo spriječili moguće nezakonite oblike obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete  zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak

Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na prigovor

Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu

U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.

KONTAKT INFORMACIJE

Za dodatne informacije o obradi osobnih podataka ili za ostvarivanje prava u vezi s tim, kontaktirajte nas putem našeg službenika za zaštitu podataka ili koristite druge dostupne kontakte.

Službenik za zaštitu podataka: ines.krecak@feralis.hr

Vaš zahtjev će biti obrađen u roku od 30 dana od trenutka kada se uspješno identificirate. Odgovor pružimo uobičajenim elektronskim oblikom, osim ako izrijekom zatražite drugačije.  Naša predanost zaštiti privatnosti i prava osigurava da pažljivo postupamo s osobnim podacima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i standardima zaštite podataka.

OSTALE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene kako biste bili u potpunosti informirani o našim praksama vezanim uz zaštitu privatnosti i obradu podataka.

U slučaju promjena koje mogu utjecati na prava ispitanika ili u bitnome mijenjati prethodnu obavijest o obradi, posebice ako dođe do promjene svrha obrade, otkrivanja podataka ili prijenosa u treće zemlje, obavijest o tome će biti istaknuta u skočnom prozoru prilikom dolaska na ovo web mjesto. Na taj način želimo osigurati da su svi naši korisnici obaviješteni o eventualnim značajnim promjenama u našoj politici privatnosti.

Važno nam je da vaši osobni podaci budu zaštićeni i obrađivani u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Stoga pratimo najbolje prakse i regulative kako bismo osigurali da vaša privatnost ostane zaštićena tijekom vašeg posjeta našoj web stranici.

Posljednje ažuriranje: srpanj/2023. godine