VG Vodoopskrba: Potrebna je zaštita vodomjera od smrzavanja

ZAŠTITA VODOMJERA OD SMRZAVANJA
Sukladno  čl. 76. i  čl. 82. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, skrećemo pažnju na obveze naših korisnika, koje se odnose na dužnost održavanja funkcionalne ispravnosti unutarnje vodovodne instalacije. Pod unutarnjom vodnom instalacijom podrazumijevaju se vodovi, naprave i uređaji korisnika iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodoopskrbni cjevovod, osim sekundarnog vodomjera koji je u vlasništvu isporučitelja vodne usluge.


Ponekad uslijed niskih temperatura dolazi do pucanja  unutarnjih vodovodnih cijevi  i vodomjera te posljedično velikih dodatnih troškova za korisnike.  Kako bi prevenirali takve situacije, približavanjem zimskih mjeseci i niskih temperatura, preporučujemo zaštitu vodomjera u vodomjernim oknima.
Savjetujemo zaštitu s prikladnim izolacijskim materijalima kao npr. stiropor, kojim se oblažu zidovi i poklopac vodomjernog okna.
Nepoželjno je vodomjere zamatati materijalima kao što su npr. stare deke, kamena vuna i sl.  jer isti upijaju vodu i mogu prouzročiti još veću štetu.

PREVENCIJA NEKONTROLIRANOG ISTJECANJA VODE
Sukladno zakonskoj regulativi VG Vodoopskrba d.o.o. vrši obračun isporučene vodne usluge  pri čemu se količina utvrđuje vodomjerom.  Nažalost,  kada dođe do puknuća unutarnje vodovodne instalacije  i voda istekne, takva  neutrošena, a putem vodomjera evidentirana voda, mora biti plaćena od strane korisnika.
U posljednje vrijeme svjedočimo nizu puknuća na unutarnjim vodovodnim instalacijama, što predstavlja izdašan financijski izdatak korisnicima. Najvjerojatniji uzrok se nalazi u dotrajalosti i kvaliteti izvedbe unutarnjih vodovodnih instalacija. Kako bi prevenirali eventualno nekontrolirano istjecanje vode iz unutarnjih  vodovodnih instalacija,  savjetujemo često kontroliranje vodomjera.
Najjednostavnija kontrola u obiteljskim kućama  provediva je na način da korisnik zatvori sva izljevna mjesta u objektu i pogleda okreće li se kontrolna zvjezdica  na vodomjeru. Ukoliko se ne okreće, znači da nema nekontroliranog istjecanja, no ukoliko se kontrolna zvjezdica  okreće, znači da unutarnja vodovodna instalacija negdje propušta te je potrebno pozvati ovlaštenog vodoinstalatera kako bi pronašao mjesto izljeva i otklonio uzrok nekontroliranog istjecanja vode.
U višestambenim zgradama čestu kontrolu vodomjera  trebao  bi obavljati predstavnik stanara. Najjednostavniji način kontrole u višestambenim zgradama, gdje je vrlo teško zatvoriti istovremeno sva izljevna mjesta, je pratiti stanje kontrolne zvjezdice na vodomjeru,  jer predstavnik stanara već otprilike zna prosječnu mjesečnu potrošnju zgrade i može čestim kontrolama vodomjera uočiti veću potrošnju od uobičajene. U slučaju uočene povećane potrošnje, predstavnik stanara  je dužan  pozvati ovlaštenog vodoinstalatera, koji će pronaći i otkloniti uzrok.