SVJETSKI DAN VODA 2018


Dan voda svake godine obilježavamo s novim sloganom te je ovogodišnji slogan ODGOVOR SE NALAZI U PRIRODI.  Postavljajući pitanja kao što su  kako spriječiti onečišćenje voda, kako spriječiti poplave ili suše, moramo osvijestiti kako su velikim dijelom  odgovori u prirodi, u nama. Odgovornost  nas ljudi  je ključna u sprečavanju onečišćenja i zaštiti prirodnog okruženja.


Postojeća neravnoteža dostupnosti pitkoj vodi  je neprihvatljiva, jer preko 2 milijarde ljudi oskudijeva  vodom te je potrebno dodatno  uložiti znatan napor kako bi svi na našoj planeti  imali pristup dovoljnim količinama pitke vode.
Opća skupština Ujedinjenih naroda jednoglasno je u prosincu 2016. godine usvojila rezoluciju “Međunarodno desetljeće (2018-2028) za akciju – Voda za održivi razvoj” i time dodatno osnažila fokus  svih dionika prema značenju vode kao elementa bez kojeg nema života te naročito očuvanja vodnih resursa i pristupačnosti pitke vode svim stanovnicima našeg planeta.
Unatoč  negativnim pojavama kao što su zagađeni okoliš, klimatske promjene, nemar pojedinaca, ipak možemo pronaći djelomičan početak rješenja u poštivanju temeljnih prirodnih zakonitosti. Ovogodišnji moto obilježavanja  ukazuje nam na smjer kojim trebamo krenuti kako bi iskoristili prirodu i njene zakonitosti  kao moguće  rješenje mnogih problema vezanih uz vodu u najširem smislu.
Posadimo šume, održavajmo rijeke i njihova korita, povežimo rijeke u poplavne nizove, obnovimo močvarna područja, drugim riječima počnimo više koristiti  „zelenu infrastrukturu“, koja je u stvari mreža prirodnih, polu prirodnih područja i zelenih prostora kojim čuvamo eko-sustav. Zajedničkom uporabom „zelene“ i „sive“ infrastrukture dobivamo potencijal za rješavanje mnogih problema, kao npr. zelena infrastruktura može se koristiti da bi se smanjila količina oborinskih voda koja ulazi u kanalizacijske sustave.
Budimo razumni, koristimo prirodu kao rješenje.