SVJETSKI DAN VODA 2017

Svake godine 22. ožujka obilježavamo Svjetski dan voda, te na taj način skrećemo pozornost na izuzetnu važnost brižnog odnosa prema vodi.

Svjesni smo odgovornosti koju imamo kao javni isporučitelj vodnih usluga prema našim stanovnicima, poglavito jer spadamo u sretnike koji raspolažu sa značajnim količinama pitke vode izuzetne kakvoće.

Zahvaljujući sustavu preventivne kontrole i odgovornim postupanjem u svim zadaćama, isporučujemo dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju i održavamo u funkcionalnom stanju cijeli vodoopskrbni sustav te sustav odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda.

Središte ovogodišnjeg obilježavanja su otpadne vode, pri čemu je naglasak na smanjenju količina otpadnih voda i ponovnoj uporabi pročišćenih otpadnih voda. Mogućnosti iskorištavanja otpadnih voda s ciljem stvaranja novog resursa otvaraju put ka kružnoj ekonomiji, čime se postiže višestruka dobrobit za sve dionike.
VG Vodoopskrba nastoji pridonijeti senzibiliziranju stanovnika o potrebi čuvanja okoliša od onečišćenja. Povremenim edukacijama o načinu korištenja vode, načinu postupanja sa otpadnim vodama, subvencioniranim odvozima sadržaja septičkih i sabirnih jama pridonosimo ispravnom postupanju.

Očekujući provedbu EU projekta „Aglomeracija Velika Gorica“ u sklopu kojeg će biti rekonstruiran i nadograđen postojeći Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, najavljujemo III stupanj pročišćavanja otpadnih voda, čime ćemo postići najviše standarde čuvanja okoliša- istaknuo je direktor Stjepan Rak.