Suradnja VG Vodoopskrbe sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom

Dana 03.03.2017. godine u prostorijama VG Vodoopskrbe predstavljena je prva prezentacija zajedničkog rada u suradnji sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom po sklopljenom Sporazumu o stručnoj suradnji, kojeg su VG Vodoopskrba i Rudarsko-geološko-naftni fakultet sklopili 15.11.2016. godine, a o čemu smo već pisali u medijima.
Prezentiran je rezultat rada pod nazivom „Odabir i određivanje težinskog udjela parametara za potrebe određivanja indeksa kakvoće vode vodocrpilišta Velika Gorica“ s kojim je autorica Kojundžić Viktorija diplomirala i uspješno obranila diplomski rad na navedenu temu pod voditeljstvom doc.dr.sc. Jelene Parlov.
Temu je obradio i prezentirao i djelatnik VG Vodoopskrbe Božurić Marko te je bila zanimljiva usporedba dobivenih rezultata različitim metodama. No, važno je istaknuti činjenicu da je kakvoća vode vodocrpilišta Velika Gorica ocijenjena kao vrlo dobra do izvrsna.
Ovakvim aktivnostima, a dogovoreno ih je još, povećavamo zaštitu podzemne vode vodocrpilišta Velika Gorica u smislu preventivnog djelovanja na sigurnost i kakvoću vode na našem vodocrpilištu.

„Pravo je zadovoljstvo kada se ostvari primjena znanstvenog rada u praksi, posebice kroz suradnju s gospodarstvom, a na dobrobit šire zajednice. Zaštita podzemne vode, mora biti, i jest prioritet svih nas, jer to je naš ulog u zdravu budućnost“ – izjavila je Jelena Parlov, docentica RGN fakulteta.
Dogovoreni su novi zadatci koje planiramo završiti u 2017. godini a rezultate svih aktivnosti moći ćemo koristiti i za potrebe izvedbenih projekata koji su već sada u fazi izrade studije izvodivosti.

Želja nam je nastaviti sa stručnom suradnjom a sve u cilju izgradnje i implementiranja kvalitetnog sustava kontrole kvalitete vode u redovni rad u našoj djelatnosti, što će biti ostvarivo realizacijom projektnih zadataka kao što je projekt Aglomeracija Velika Gorica i Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Velika Gorica. – zaključio je Stjepan Rak, direktor VG Vodopskrbe.