Sukob interesa

Sukladno članku 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, VG Vodoopskrba d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima se kao naručitelj nalazi u sukobu interesa:

– AQUAEDUCTUS d.o.o., Slavka Kolar 3, 10410 Velika Gorica, OIB: 03982422979
– Dom za starije i nemoćne osobe Velika Gorica, Pucekovići 38, Kuče, MBS: 080391557

S poštovanjem.

VG Vodoopskrba d.o.o.

Direktor: Krunoslav Višić, ing.građ.