Sukob interesa

Sukladno članku 80. stavak 1. i stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, VG Vodoopskrba d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata, iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, s kojima se kao naručitelj nalazi u sukobu interesa:

– Dom za starije i nemoćne osobe Velika Gorica, Pucekovići 38, Kuče, MBS: 080391557

S poštovanjem.
VG Vodoopskrba d.o.o.
Direktor: Krunoslav Višić, ing.građ.