Subvencionirane cijene pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja septičkih jama

Uz subvenciju  Grada Velike Gorice u iznosu od 200,00 kn po odvozu, cijena pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja  septičkih jama na uređaju za pročišćavanje  s uključenim PDV-om iznosi
118, 20 kuna za odvoz autocisternom volumena 5m3 i
176,20 kn za odvoz autocisternom volumena 9m3

Subvencionirane cijene pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja septičkih jama (PDF)