Stigla konačna potvrda europskih konzultanata JASPERS-a na projekt Aglomeracija Velika Gorica

Nestrpljivo iščekivana, konačna potvrda (Completion Note) na projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica izdana je od strane JASPERS-a. Prema ocjenama JASPERS-a projekt je prihvaćen te su ukupni planirani troškovi u iznosu oko 267,2 mil HRK (bez PDV-a) prihvatljivi za sufinanciranje od strane EU.


Ujedno napominjemo kako nam je odmah po primitku Completion Note-a najavljeno da ćemo narednih dana zaprimiti poziv za prijavu projekta od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike nakon čega će uslijediti potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o partnerstvu.
Kako bi se ishodila konačna potvrda europskih stručnjaka na projekt, potrebno je bilo provesti detaljne pripreme te izraditi opsežnu dokumentaciju između čega izdvajamo izradu Studije izvodljivosti, Aplikacije, Studije utjecaja na okoliš, Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ishođenje brojnih mišljenja i izjava nadležnih državnih tijela, rješavanje imovinsko pravnih odnosa na svim česticama kojima prolazi trasa cjevovoda te ishođenje svih lokacijskih i građevinskih dozvola.
Ovaj dokument rezultat je predanog rada i mnogo uloženog truda i zato s ponosom ističem da je ovaj projekt spreman za realizaciju – izjavio je direktor Stjepan Rak.

JASPERS Action Completion Note (PDF)