Projekt “Aglomeracija Velika Gorica” ide dalje

Nakon što je dana 24.03.2017. godine dobiven posljednji „completion note“ (odobrenje JASPERS-a) sveobuhvatan posao vezan uz pripremu  i predaju kompletne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za najznačajniji velikogorički projekt „Aglomeracija Velika Gorica“  priveden je kraju.

Od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike,  dana  05.04.2017. godine,  VG Vodoopskrba d.o.o. je zaprimila Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata, nakon čega slijedi potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o partnerstvu.
Pripremljena je cjelokupna tender dokumentacija koja će slijedeći tjedan biti predana Posredničkom tijelu razine2 – Hrvatskim vodama, nakon čega slijedi objava postupka javne nabave.
Ističemo kako očekujemo skori početak opsežnih radova,  koji će osim rekonstrukcije i modernizacije postojećeg pročistača otpadnih voda, omogućiti izgradnju novih 145 km mreže odvodnje, potpuno saniranje 80 km prometnica i kao dodanu vrijednost besplatan priključak za 5 000 domaćinstava.