Prethodno savjetovanje

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – nabava opreme

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Upute ponuditeljima i obrasci
Nacrt ugovora
Izvješće

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – upravljanje projektom

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Upute ponuditeljima i obrasci
Nacrt ugovora
Projektni zadatak
Izvješće

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – nadzor radova

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Upute ponuditeljima i obrasci
Nacrt ugovora
Projektni zadatak
Izvješće

PREDMET NABAVE: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica – rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Izvješće

PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda – Kirinčićeva ulica u Velikoj Gorici

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis
Izvješće

PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Kostanjevec i  Šiljakovina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis
Izvješće

PREDMET NABAVE: Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Kozjača – Šiljakovina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis
Izvješće