Stigla konačna potvrda europskih konzultanata JASPERS-a na projekt Aglomeracija Velika Gorica

Nestrpljivo iščekivana, konačna potvrda (Completion Note) na projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica izdana je od strane JASPERS-a. Prema ocjenama JASPERS-a projekt je prihvaćen te su ukupni planirani troškovi u iznosu oko 267,2 mil HRK (bez PDV-a) prihvatljivi za sufinanciranje od strane EU.
Nastavi čitati

DJECA I SVJETSKI DAN VODA

Pod visokim pokroviteljstvom UN-a , na dan 22.ožujka obilježavamo Svjetski dan voda. Važnost vode za naš život je presudna i nužno je prenijeti našoj djeci saznanja i odgovornost u postupanju s vodom, te je VG Vodoopskrba i ove godine organizirala posjet velikogoričkih učenika nižih razreda osnovnih škola crpilištu Velika Gorica.
Nastavi čitati

SVJETSKI DAN VODA 2017

Svake godine 22. ožujka obilježavamo Svjetski dan voda, te na taj način skrećemo pozornost na izuzetnu važnost brižnog odnosa prema vodi.

Svjesni smo odgovornosti koju imamo kao javni isporučitelj vodnih usluga prema našim stanovnicima, poglavito jer spadamo u sretnike koji raspolažu sa značajnim količinama pitke vode izuzetne kakvoće.
Nastavi čitati

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javna ponuda za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javna ponuda za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva (rekonstrukcija UPOV-a – polja za ozemljavanje mulja)

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu  odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog stjecanja prava vlasništva na nekretninama, a radi provedbe projekta rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poljima za ozemljavanje Velika Gorica , objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javne ponude za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

Održan i posljednji sastanak nadležnih tijela uoči realizacije EU projekta Aglomeracije Velika Gorica

Predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te VG Vodoopskrbe zajednički su obišli lokaciju budućeg goričkog pročistača otpadnih voda. Na radnom sastanku u VG Goričanki razgovarali su o provedbi EU projekta Aglomeracija Velika Gorica vrijednog 54 milijuna eura. Projekt koji je ušao u svoju završnu fazu, osim izgradnje modernog pročistača otpadnih voda obuhvaća izgradnju oko 130 km odvodnje, rekonstrukciju 14 km zastarjelih kanalizacijskih kolektora i 48 novih crpnih stanica.
Nastavi čitati