EU projekt – Aglomeracija V.G. – javna ponuda za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javna ponuda za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva (rekonstrukcija UPOV-a – polja za ozemljavanje mulja)

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu  odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog stjecanja prava vlasništva na nekretninama, a radi provedbe projekta rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poljima za ozemljavanje Velika Gorica , objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javne ponude za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

Održan i posljednji sastanak nadležnih tijela uoči realizacije EU projekta Aglomeracije Velika Gorica

Predstavnici Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te VG Vodoopskrbe zajednički su obišli lokaciju budućeg goričkog pročistača otpadnih voda. Na radnom sastanku u VG Goričanki razgovarali su o provedbi EU projekta Aglomeracija Velika Gorica vrijednog 54 milijuna eura. Projekt koji je ušao u svoju završnu fazu, osim izgradnje modernog pročistača otpadnih voda obuhvaća izgradnju oko 130 km odvodnje, rekonstrukciju 14 km zastarjelih kanalizacijskih kolektora i 48 novih crpnih stanica.
Nastavi čitati

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javne ponude za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

NALAS – Network of Associations of Local Authorities of South East Europe

Grad Velika Gorica i VG Vodoopskrba  ugostili gradonačelnike, načelnike i direktore komunalnih poduzeća zemalja jugoistočne Europe

U sklopu projekta “Local Leaders in South East Europe: Lead for Change” (LL SEE), od strane mreže udruga lokalnih vlasti jugoistočne Europe  Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (NALAS),  u Zagrebu je  organiziran dvodnevni regionalni trening s  temom „Učinkovito upravljanje komunalnim uslugama“. Sudionici treninga bili su gradonačelnici, načelnici i direktori isporučitelja vodnih usluga iz Bosne i Hercegovine, Srbije,  Makedonije i Hrvatske.

Nastavi čitati