Izgradnja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Gornje Podotočje – Kuče

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, (NN 74/14, 69/17) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

Javna ponuda Peršinovec

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, (NN 74/14, 69/17) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava vodoopskrbne mreže naselja Peršinovec, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

Olakšano plaćanje svih računa za komunalne usluge

Uobičajeni način plaćanja računa za komunalne usluge bez naknada za plaćanje, koji su mnogi naši korisnici obavljali na blagajnama komunalnih društava u komunalnom centru VG Goričanka u Ulici kneza Ljudevita Posavskog 45, stvarao je poprilične gužve.
S obzirom kako je svako društvo imalo  svoju zasebnu blagajnu, moglo se izvršiti plaćanje isključivo na blagajni trgovačkog društva čija usluga se koristi.
Kako bi olakšali i smanjili velike gužve, uveli smo mogućnost plaćanja svih komunalnih usluga na svim postojećim blagajnama uz prethodno uzimanje broja na tzv. redomatu.
Dakle, bez obzira za koju uslugu se plaća račun, plaćanje se može izvršiti na bilo kojoj od blagajni.
Radno vrijeme je od 07.30 do 14.30 bez stanke.
Vjerujemo kako će mnogim našim korisnicima ova pogodnost omogućiti brže i ugodnije obavljanje plaćanja.

Aglomeracija ide dalje

Kako bi smanjili kolanje neprovjerenih i zlonamjernih dezinformacija i polu informacija koje se ovih dana pojavljuju u javnosti a vezano uz EU projekt Aglomeracija Velika Gorica, želimo jasno izjaviti kako projekt nije obustavljen, te ovim putem dajemo objašnjenje o čemu je zapravo riječ.

Nastavi čitati

Nova oprema za VG Vodoopskrbu

S osobitim zadovoljstvom možemo izjaviti kako je u sklopu EU projekta Aglomeracija Velika Gorica krenula isporuka vrlo vrijedne opreme, koja će nam omogućiti održavanje sustava odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda na najvišoj mogućoj razini. Isporučena je oprema u vrijednosti od 7.196.050,00 kn, sufinancirana iz sredstava Kohezijskog fonda, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te vlastitim sredstvima.
Nastavi čitati

KAKVU VODU PIJEMO?

Nedavno smo svjedočili onečišćenju vode u Slavonskom Brodu i kako bi otklonili svaku sumnju u potencijalnu opasnost onečišćenja podzemnih voda iz kojih crpimo vodu za potrebe našeg grada i okolnih naselja, potražili smo odgovore na pitanje „Kakvu vodu pijemo?“.
Nastavi čitati

SVJETSKI DAN VODA 2018


Dan voda svake godine obilježavamo s novim sloganom te je ovogodišnji slogan ODGOVOR SE NALAZI U PRIRODI.  Postavljajući pitanja kao što su  kako spriječiti onečišćenje voda, kako spriječiti poplave ili suše, moramo osvijestiti kako su velikim dijelom  odgovori u prirodi, u nama. Odgovornost  nas ljudi  je ključna u sprečavanju onečišćenja i zaštiti prirodnog okruženja.

Nastavi čitati

Obveza priključenja na komunalne vodne građevine

Neki naši sugrađani nisu upoznati ili zanemaruju obvezu priključenja, unatoč poslanim obavijestima o mogućnosti priključenja, duž novo izgrađene mreže. Naime, sukladno čl. 212. Zakona o vodama i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine donesenoj od strane Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 9/2013) vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine, obvezan je priključiti  svoju građevinu odnosno nekretninu na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.

Nastavi čitati