Obveza priključenja na komunalne vodne građevine

Neki naši sugrađani nisu upoznati ili zanemaruju obvezu priključenja, unatoč poslanim obavijestima o mogućnosti priključenja, duž novo izgrađene mreže. Naime, sukladno čl. 212. Zakona o vodama i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine donesenoj od strane Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 9/2013) vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine, obvezan je priključiti  svoju građevinu odnosno nekretninu na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.


Dapače, svjedočimo činjenici kako neki od sugrađana kojima je već niz godina omogućeno priključenje na vodne građevine, to još uvijek nisu učinili te dodatno i ovim putem podsjećamo na obvezu priključenja i navodimo kako pokrenuti postupak priključenja.
Za pokretanje postupka priključenja potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje trgovačkom društvu  VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 1.kat, soba 101, tel. 6566-763 i 6566-764.
Napominjemo kako odobravamo obročno plaćanje priključka na vodne građevine do 10 mjesečnih obroka bez kamata.
Za podnošenje Zahtjeva za priključenje potrebna je sljedeća dokumentacija:

•    kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci),
•    izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci),
•    akt na osnovu kojeg je dozvoljena gradnja (građevinska dozvola
ili uvjerenje katastra da je objekt izgrađen prije 1968. godine, rješenje
o uvjetima gradnje, rješenje o izvedenom stanju odnosno dovoljan je
samo dokaz o predanom zahtjevu za legalizaciju).
U protekloj godini izvedeno je niz aktivnosti vezano uz izgradnju te je izgrađeno 6606 m nove vodoopskrbne mreže i rekonstruirano 970 m, dok je izgrađeno novih 260 m mreže odvodnje te rekonstruirano 300 m.
Unatoč relativno visokom postotku priključenosti na vodne građevine, krajnji cilj nam je omogućiti svim stanovnicima našeg grada s okolnim pripadajućim naseljima, korištenje  vodnih usluga.