Obavijesti

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju teretnog automobila – Volkswagen Caddy 2.0 SDI (PDF)
Odluka o poništenju postupka prodaje teretnog automobila – Volkswagen Caddy 2.0 SDI (PDF)
Odluka o poništenju postupka prodaje osnovnih sredstava (PDF)
Odluka o poništenju postupka prodaje vodovodnog materijala i rezervnih dijelova za rovokopač CASE 580 K (PDF)
Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju osnovnih sredstava (PDF)
Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vodovodnog materijala i rezervnih dijelova za rovokopač CASE 580 K (PDF)
Subvencionirane cijene pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja septičkih jama (PDF)
Subvencioniran dio troškova prijevoza vode za ljudsku potrošnju (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice (PDF)
2. PONOVLJENI – Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju teretnih vozila (PDF)
MEĐUNARODNI DAN VODA – 22.03.2016. – dječji crteži (PDF)
Subvencioniranje dijela troškova prijevoza pitke vode (PDF)
Subvencioniranje cijene pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja septičkih jama (PDF)
Popis korisnika sponzorstava i donacija VG Vodoopskrbe d.o.o. u 2015. godini (PDF)

Sjedište blagajne i reklamacija je:
Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45

Telefon za reklamacije vezane uz račun: 6566 785, 6566 786 i 6566 787
Telefon za očitanja 6566 788 i 6566 789
Telefon za prijavu kvara vezanu uz vodoopskrbu 6566 791 i 6566 792
Telefon za prijavu kvara vezano uz odvodnju je 6566 773.

Blagajna radi svakim radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Reklamacije posluju s građanstvom svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati. Prijave i dojave kvara na mreži van radnog vremena te vikendom i praznikom 00:00 do 24:00, na telefon 6222 095 (crpilište Velika Gorica).

Sukladno članku 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, VG Vodoopskrba d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima se kao naručitelj nalazi u sukobu interesa:

– INVEL d.o.o.
– TUROPOLJE GRADNJA d.o.o.
– PUNA ČAŠA d.o.o.
– AQUAEDUCTUS d.o.o.
– NABAVA d.o.o.
– s.e. Kunić j.d.o.o.

S poštovanjem.

VG Vodoopskrba d.o.o.

Predsjednik Uprave: Tomislav Jelisavac, mag. oec.