OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMA

Poštovani,

Obavještavamo Vas o novom radnom vremenu sa strankama za
Službu priključaka VG Vodoopskrba d.o.o., 1 kat, soba 101:

Ponedjeljak – Petak
07:30 – 12:00 sati

U navedenom vremenu moguće je:
– Dobiti informacije o mogućnosti priključenja
– Predati zahtjev za priključenje sa svom potrebnom dokumentacijom
– Naknadno dostaviti traženu dokumentaciju
– Potpisati Ugovor o priključenju
– Izvan navedenog radnog vremena kontaktirajte nas na brojeve telefona: 01/6566-763 i 01/6566-764 ili na mail: prikljucci@vgvodoopskrba.hr

VG Vodoopskrba d.o.o.