Obavijest o mogućnosti priključenja na vodoopskrbni sustav

Poštovani,
Obavještavamo vas kako je u vašem naselju izgrađena vodovodna mreža u sklopu projekta „Izgradnja vodovodne mreže naselja Kostanjevac i Šiljakovina“.
U sklopu izgrađene vodovodne mreže izvedeni su „slijepi“ priključci za svaku nekretninu pojedinačno.


Napominjemo kako radove vodovodne mreže i „slijepih“ priključaka izvodi isporučitelj vodne usluge VG Vodoopskrba d.o.o., a stvarni trošak radova (vodomjer i vodomjerno okno) snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
Kako bi olakšali trošak budućim korisnicima u ponudi imamo mogućnost obročnog plaćanja do 10 mjesečnih obroka bez kamata.
Za pokretanje postupka priključenja potrebno je osobno podnijeti Zahtjev za priključenje trgovačkom društvu  VG Vodoopskrba d.o.o. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 1.kat, soba 101,  uz koji je potrebno priložiti:
–    kopiju katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci),
–    izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci).
–    akt na osnovu kojeg je dozvoljena gradnja (građevinska dozvola ili uvjerenje katastra da je objekt sagrađen prije 1968. godine, rješenje o izvedenom stanju ili dokaz o predanom Zahtjevu za legalizaciju).
–    izlazak na teren radi izrade troškovnika i skice priključka,  plaća se po podnesenom Zahtjevu na našoj blagajni (za obiteljsku kuću do 400 m2-262,95 kn, za objekte veće od 400 m2-396,75 kn).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonske brojeve 01/6566-763 i 01/6566-764.
Velika Gorica, 18.01.2019.
S poštovanjem.                                                                              VG Vodoopskrba d.o.o.