Tablica kvalitete vode

REZULTATI ANALIZA VODE ZA PIĆE
01.03.-31.03.2018.
FIZIKALNO KEMIJSKI POKAZATELJI JEDINICE MDK B-4 B-5
Temperatura vode ºC 25 12,6 12,2
Mutnoća ºNTU 4 0,35 0,36
Boja 20 <5 <5
Miris BEZ BEZ BEZ
pH pH jedinica 6,5-9,5 7,3 7,5
Elektrovodljivost µScmˉ¹ 2500 702 588
Oksidativnost mg/l O2 5 1,2 <0,5
Amonij mg/l (NH4)+ 0,5 <0,05 <0,05
Nitriti mg/l(NO2)ˉ 0,5 <0,03 <0,03
Nitrati mg/l(NO3)ˉ 50 21 19
Kloridi mg/l Clˉ 250 36 16
Slobodni rezidualni klor mg/l Cl2 0,5 0,24 0,35
Željezo µg/l Fe 200 <5 <5
Mangan µg/l Mn 50
Ukupna tvrdoća ºdH
Ugljikovodici µg/l ≤50 <5 <5
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Koliformne bakterije,37oC/48h n/100 ml 0 <1 <1
Escherichia coli,44,5oC/48h n/100 ml 0 <1 <1
Enterokoki,37oC/48h n/100 ml 0 <1 <1
Pseudomonas aeruginosa, 37 oC/48h n/100ml 0 <1 <1
Broj aerobnih bakterija, 36 oC/48h n/1ml 20 1 1
Broj aerobnih bakterija, 22 oC/72h n/1ml 100 1 4
MDK- maksimalno dopuštena koncentracija
B-5 – bunar za Vel.Goricu
B-4 – bunar za grad Zagreb
MIŠLJENJE:
Svi uzorci fizikalno kemijski i mikrobiološki sukladni su odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017) i priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).