Tablica kvalitete vode

REZULTATI ANALIZA VODE ZA PIĆE
01.08.-31.08.2017.
FIZIKALNO KEMIJSKI POKAZATELJI JEDINICE MDK B-3 B-5
Temperatura vode ºC 25 13,2 13,4
Mutnoća ºNTU 4 0,24 0,34
Boja 20 <5 <5
Miris BEZ BEZ BEZ
pH pH jedinica 6,5-9,5 7,2 7,3
Elektrovodljivost µScmˉ¹ 2500 663 594
Oksidativnost mg/l O2 5 <5 <5
Amonij mg/l (NH4)+ 0,5 <0,02 <0,02
Nitriti mg/l(NO2)ˉ 0,5 <0,03 <0,03
Nitrati mg/l(NO3)ˉ 50 25 19
Kloridi mg/l Clˉ 250 25 14
Slobodni rezidualni klor mg/l Cl2 0,5 0,16 0,22
Željezo µg/l Fe 200 <5 <5
Mangan µg/l Mn 50 <10 <10
Ukupna tvrdoća ºdH 21,9 19,8
Ugljikovodici µg/l ≤50 <0,5 <0,5
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Koliformne bakterije,37oC/48h n/100 ml 0 <1 <1
Escherichia coli,44,5oC/48h n/100 ml 0 <1 <1
Enterokoki,37oC/48h n/100 ml 0 <1 <1
Broj aerobnih bakterija, 37 oC/48h n/1ml 20 <1 11
Broj aerobnih bakterija, 22 oC/72h n/1ml 100 <1 23
MDK- maksimalno dopuštena koncentracija
B-5 – bunar za Vel.Goricu
B-3 – bunar za grad Zagreb
MIŠLJENJE:
Svi uzorci fizikalno kemijski i mikrobiološki sukladni su odredbama “Zakona o vodi za ljudsku potrošnju”(NN 56/2013, 64/2015) i “Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju” (NN 125/2013, 141/2013, 128/2015).