Kontrola kvalitete vode

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020) objavljeni su podatci monitoringa parametara skupine B, revizijski monitoring na lokaciji Dom zdravlja Velika Gorica.

Monitoring na lokaciji Dom zdravlja Velika Gorica za 2021. godinu (PDF)
Monitoring na lokaciji Dom zdravlja Velika Gorica za 2020. godinu (PDF)

Godišnje izvješće za 2020. godinu (PDF)
Godišnje izvješće za 2019. godinu (PDF)
Godišnje izvješće za 2018. godinu (PDF)
Godišnje izvješće za 2017. godinu (PDF)
Godišnje izvješće za 2016. godinu (PDF)