Kontakti

Adresa i telefonski brojevi
VG Vodoopskrba d.o.o.

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
10410 Velika Gorica
E-mail: vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr
Centrala
Telefon:: 6566 800
Fax: 6566 810

Sektor vodoopskrbe
– očitanja vodomjera: 6566 788 i 6566 789
– prijava kvarova u radno vrijeme (pon.-pet. 7.30-15.30 sati): 6566 792 i 6566 789
– prijava kvarova izvan radnog vremena, vikendom i blagdanom: 6222 095 i 099 312 6634
– crpilište: 6222 095
– kontrola kvalitete vode: 6566 794
isporuka vode za ljudsku potrošnju putem autocisterne: 6566 789
– rukovoditelj Sektora: Nikica Visković, dipl.ing.stroj.: 6566 770

Sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
– prijava kvarova u radno vrijeme (pon.-pet. 7.30-15.30 sati): 6566 773
– prijava kvarova izvan radnog vremena, vikendom i blagdanom: 6215 940, 099 232 7706
– uređaj za pročišćavanje otpadnih voda: 6215 940, 099 232 7706
– pražnjenje septičkih i sabirnih jama: 6566 774
– rukovoditelj Sektora: Zvonimir Mundjer, dipl.san.ing.: 6566 773, 6215 940

Sektor razvoja i gradnje
– priključci: 6566 763
– suglasnosti i posebni uvjeti: 6566 764
– rukovoditelj Sektora: Tomislav Marinčić: 6566 766

Sektor logistike
reklamacije po računu i po opomeni:

a) pisano putem e-maila: prodaja@vgvodoopskrba.hr
b) pisano na fax: 6566 810

nabava: 6566 775, fax: 6566 790
službenik za informiranje: 6566 812
službenik za zaštitu osobnih podataka: 6566 778