KAKVU VODU PIJEMO?

Nedavno smo svjedočili onečišćenju vode u Slavonskom Brodu i kako bi otklonili svaku sumnju u potencijalnu opasnost onečišćenja podzemnih voda iz kojih crpimo vodu za potrebe našeg grada i okolnih naselja, potražili smo odgovore na pitanje „Kakvu vodu pijemo?“.
Opće poznata je činjenica kako živimo na području s velikim zalihama podzemne pitke vode i možemo se smatrati sretnicima jer imamo vode u izobilju. No, premda se podrazumijeva nesmetano neograničeno korištenje vode, odgovorno postupamo s našim izvorima iz kojih crpimo vodu iako kapacitet našeg crpilišta višestruko premašuje naše potrebe te nastojimo očuvati okoliš bez onečišćenja.
Objašnjavajući na koji način isporučujemo vodu našim korisnicima, kao najvažniju činjenicu ističemo kako su naši bunari duboki 60 m, dok se crpke kojima crpimo vodu nalaze na dubini od 16 m. Crpljenu vodu kloriramo na samom bunaru i bez ikakvih drugih dodatnih obrada isporučujemo našim korisnicima. Ovakav način crpljenja vode omogućuje praktički neutralizirati potencijalno onečišćenje podzemnih voda, između ostalog i zahvaljujući sustavu preventivne kontrole kao i brižnim postupanjem sa izvorima iz kojih crpimo vodu. Naš nadzorno upravljački sustav smješten na samom vodocrpilištu, omogućuje nam kontinuiran nadzor i kontrolu cjelokupnog procesa od crpljenja do isporuke.
Sustavnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode provodi akreditirani laboratorij. S obzirom kako VG Vodoopskrba d.o.o ima uveden i certificiran preventivni sustav samokontrole HACCP, naš interni laboratorij provodi svakodnevnu kontrolu fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara na bunarima i na mreži.
Na temelju dosadašnjih višegodišnjih sustavnih analiza zdravstvene ispravnosti, s ponosom možemo zaključiti kako je naša gorička voda izvrsne kakvoće i imamo je u dovoljnim količinama.