Kako do priključka

Za pokretanje postupka priključenja potrebno je osobno doći u VG Vodoopskrbu d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 1.kat, soba 101, tel. 6566-763 i podnijeti Zahtjev za priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu i/ili javnu mrežu odvodnje otpadnih voda.

Napominjemo kako odobravamo obročno plaćanje priključka na vodne građevine do 10 mjesečnih obroka bez kamata.

Za podnošenje Zahtjeva za priključenje potrebna je sljedeća dokumentacija:
• kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci)
• izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci)
• akt na osnovu kojeg je dozvoljena gradnja (građevinska dozvola
ili uvjerenje katastra da je objekt izgrađen prije 1968. godine,
rješenje o izvedenom stanju odnosno dovoljan je
samo dokaz o predanom zahtjevu za legalizaciju)
– izlazak na teren radi izrade troškovnika i skice priključka plaća se po podnesenom Zahtjevu na našoj blagajni (za obiteljsku kuću do 400 m2-262,95 kn, za objekte veće od 400 m2-396,75 kn).

Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine – 2017. (PDF)
Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine – 2013. (PDF)