Kako do priključka

Potrebno je podnijeti:

Zahtjev za priključak na :
– javnu fekalnu odvodnju
– javni vodovod

Navesti slijedeće podatke:

Za što je priključak potreban:
1. obiteljsku kuću
2. višestambeni objekt
3. stambeno-poslovni objekt
4. ostalo

– o objektu koji se priključuje: adresa, katastarska općina i broj katastarske čestice

– o vlasniku objekta: prezime i ime, adresa, broj osobne iskaznice, izdana u PU ili MB tvrtke, kontakt osoba, broj telefona ili mobitela

Zahtjevu treba priložiti:
– kopiju katastarskog plana
– izvadak iz zemljišne knjige (kupoprodajni ugovor)
– građevinsku dozvolu ili uvjerenje katastra da je objekt sagrađen prije 15.veljače 1968.godine
– dokaz o uplati izlaska na teren izradu troškovnika i skice priključka (obiteljska kuća do 400 m2- 262,95 kn, objekti već od 400 m2 – 396,75 kn)

Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine – 2017. (PDF)
Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine – 2013. (PDF)