Kako do posebnih uvjeta građenja

Izdaje se za potrebe ishođenja lokacijske dozvole.

Odgovorna služba:

Sektor razvoja i gradnje
Telefon: 6566 764
Soba broj: 101

Način predaje zahtjeva:

– putem vanjske ustanove REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Velika Gorica, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

– prilog zahtjevu: idejni projekt (zadržavamo primjerak)

Trajanje procesa za obradu zahtjeva: 30 dana

Naplata izrade posebnih uvjeta građenja:

– za obiteljske kuće do 400 m2 – jedni uvjeti: 223,17 kn
– za stambeno poslovne građevine > 400 m2 – jedni uvjet: 347,15 kn
– uplata se vrši na blagajni VG Vodoopskrbe ili putem predračuna ako to stranka zatraži

Radno vrijeme blagajne svaki radni dan: 7:30 – 14:30 sati

Podizanje predmeta: nakon što se predmet riješi stranka se putem telefona poziva da ga dođe preuzeti