Kako do

Kako do…
U ovom odjeljku možete pronaći sve bitne informacije o postupcima za:

– priključenje na javni vodovod i javnu fekalnu kanalizaciju
– izdavanje suglasnosti na glavni projekt (koje se izdaje za potrebe ishođenja građevinske dozvole)
– izdavanje posebnih uvjeta građenja (koje se izdaje se za potrebe ishođenja lokacijske dozvole)
Za dodatne informacije, odaberite odgovarajući link.