Izvedeni radovi u 2017. godini

U  2017. godini   izvedeno je niz radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže  i  mreži odvodnje te je izveden novi  ispust tlačnog cjevovoda u rijeku Savu.

Glede vodoopskrbne mreže sveukupno  je izgrađeno 5 495,00 m, rekonstruirano 570,00 m, dok je u planu do kraja godine završetak daljnjih 1110,00 m i rekonstrukcija u dužini od 400,00 m.

Na mreži odvodnje izgrađeno je 260,00, a rekonstruirano 300,00 m.U  2017. godini   izvedeno je niz radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže  i  mreži odvodnje te je izveden novi  ispust tlačnog cjevovoda u rijeku Savu.
Glede vodoopskrbne mreže sveukupno  je izgrađeno 5 495,00 m, rekonstruirano 570,00 m, dok je u planu do kraja godine završetak daljnjih 1110,00 m i rekonstrukcija u dužini od 400,00 m.
Na mreži odvodnje izgrađeno je 260,00, a rekonstruirano 300,00 m.
Navodimo lokacije izvedenih radova:
–      spojni vodoopskrbni cjevovod Kozjača – Šiljakovina u dužini od 1.860,00 m,
–      rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od ulice Rudolfa Fizira do Zadarske ulice u dužini   od 570,00 m,
–      radovi na izgradnji IV etape vodovodne mreže Šiljakovina za područje Bukovići i Fiketi u  dužini od 2.400,00 m,
–      radovi na izgradnji vodovoda i kanalizacije u ulici pl. Martina Tercela u dužini od 200,00 m   kanalizacije i 115,00 m vodovoda,
–      radovi na izgradnji kanalizacije u dijelu Bračke ulice u dužini od 60,00 m,
–        radovi na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u ulici Slavka Kolara u dužini od 300 m,
–        radovi na izvedbi novog ispusta tlačnog cjevovoda u rijeku Savu,
–        radovi na izgradnji cjevovoda u naselju Kuče u dužini od 180,00 m,
–      radovi na izgradnji prve dionice opskrbnog vodovodnog cjevovoda od ulice Stjepana  Fabijančića Jape do Istočne obilaznice u dužini od 600,00 m.

Do kraja 2017. godine  u planu je završetak sljedećih radova:
–    rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Vukomeričke ulice u dužini od 400,00 m,
–    radovi  na izgradnji vodovodne mreže u Kostanjevcu  u dužini od  1.000,00 m (do sada je izvedeno 520,00 m),
–    radovi na izvedbi uličnih vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Lukavec u dužini od 530,00 m.

PROJEKT AGLOMERACIJA VELIKA GORICA

EU projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica , vrijedan 498 milijuna kuna, odobren je od strane nadležnih nacionalnih tijela te nam predstoji potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovora o sufinanciranju projekta kao i Ugovora o partnerstvu s Gradom Velikom Goricom. Završetkom postupaka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima uslijedit će objava i provedba postupaka javne nabave te odabirom izvođača radova, pružatelja usluga i isporučitelja robe te u proljeće 2018. godine očekujemo početak opsežnih radova.
Ističemo kako će  ovaj najznačajniji projekt na našem području  70% sufinanciran iz fondova EU, osim rekonstrukcije i modernizacije postojećeg pročistača otpadnih voda, omogućiti izgradnju novih 125 km mreže odvodnje, rekonstrukciju  20 km postojeće mreže odvodnje, potpuno saniranje 80 km prometnica i kao dodanu vrijednost besplatan priključak za 5 000 domaćinstava.
Ovim ulaganjem u najsuvremeniji sustav odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda, podižemo standard stanovnicima cijelog Turopolja, trajno štitimo bogate izvore pitke vode koje ostavljamo u naslijeđe budućim generacijama  i smanjujemo onečišćenje okoliša, osobito od zagađenja koja nastaju neprimjerenim odlaganjem sadržaja septičkih i sabirnih jama na okolna polja.