Izgradnja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Gornje Podotočje – Kuče

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, (NN 74/14, 69/17) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU

JAVNA PONUDA Izgradnja sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Gornje Podotočje – Kuče