Cilj nam je omogućiti naše usluge svim domaćinstvima

Tijekom ljetnih mjeseci uobičajena je povećana potreba za vodnim uslugama, te su naše aktivnosti pojačane. Svakodnevno održavamo cjelokupni sustav, pri čemu je naglasak na kvalitetnoj i kontinuiranoj isporuci vodnih usluga prema svim našim korisnicima na području našeg Grada s pripadajućim naseljima i Općinama.

Kakvoća vode koju isporučujemo našim korisnicima je izvanredna, što potvrđuju svakodnevne analize putem našeg internog laboratorija i analiza koje provodi ovlaštena ustanova.
Zahvaljujući razvijenosti vodoopskrbne mreže, opskrbljenost stanovništva vodom na našem području je vrlo visoka i cilj nam je omogućiti naše usluge svim domaćinstvima.
Kako bi ostvarili zacrtane ciljeve, a s obzirom na rasprostranjenost mreže od Save do Vukomeričkih gorica, radove pomno planiramo, kako bi omogućili vodne usluge svakom domaćinstvu.
Glede daljnjeg razvoja vodoopskrbne mreže u Vukomeričkim goricama, radovi na izvođenju spojnog cjevovoda između Šiljakovine i Kozjače ukupne dužine 1 860 m, počinju idući tjedan, na zadovoljstvo naših budućih korisnika.

Spojni cjevovod Šiljakovina – Kozjača (PDF)

Moramo istaknuti kako na područjima grada gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreža, uz subvenciju Grada Velike Gorice, u iznosu od 200,00 kn po jednoj cisterni za prijevoz do 10 km i 230,00 kn po jednoj cisterni za prijevoz preko 10 km , uslugu isporuke vode možete naručiti tijekom radnog vremena od 07.30-15.30 na telefonske brojeve 6566-788 i 6566-789. Vozilo je opremljeno fiskalnom blagajnom i platiti možete na licu mjesta.

Istovremeno, već više od dvije godine s područja grada gdje nije izgrađena fekalna kanalizacija, uz subvenciju Grada Velike Gorice u iznosu od 200,00 kn po odvozu, cijena pražnjenja, odvoza i i zbrinjavanja sadržaja sabirnih i septičkih jama na uređaju za pročišćavanje, iznosi 118,20 kn za odvoz autocisternom volumena 5 m3 i 176,20 kn za odvoz autocisternom volumena 9 m3. Naša vozila su opremljena fiskalnom blagajnom kako bi mogli platiti na licu mjesta. Tijekom radnog vremena od 07.30 do 15.30 uslugu možete naručiti na telefonske brojeve 6566-773 i 6566-774, a istekom radnog vremena, tijekom vikenda ili praznika na telefonski broj 6215-940.