Izvedeni radovi u 2017. godini

U  2017. godini   izvedeno je niz radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže  i  mreži odvodnje te je izveden novi  ispust tlačnog cjevovoda u rijeku Savu.

Glede vodoopskrbne mreže sveukupno  je izgrađeno 5 495,00 m, rekonstruirano 570,00 m, dok je u planu do kraja godine završetak daljnjih 1110,00 m i rekonstrukcija u dužini od 400,00 m.

Na mreži odvodnje izgrađeno je 260,00, a rekonstruirano 300,00 m. Nastavi čitati

VG Vodoopskrba: Potrebna je zaštita vodomjera od smrzavanja

ZAŠTITA VODOMJERA OD SMRZAVANJA
Sukladno  čl. 76. i  čl. 82. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, skrećemo pažnju na obveze naših korisnika, koje se odnose na dužnost održavanja funkcionalne ispravnosti unutarnje vodovodne instalacije. Pod unutarnjom vodnom instalacijom podrazumijevaju se vodovi, naprave i uređaji korisnika iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodoopskrbni cjevovod, osim sekundarnog vodomjera koji je u vlasništvu isporučitelja vodne usluge.

Nastavi čitati

EU projekt – Aglomeracija V.G. – javna ponuda za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/09, 69/17), a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati