KAKVU VODU PIJEMO?

Nedavno smo svjedočili onečišćenju vode u Slavonskom Brodu i kako bi otklonili svaku sumnju u potencijalnu opasnost onečišćenja podzemnih voda iz kojih crpimo vodu za potrebe našeg grada i okolnih naselja, potražili smo odgovore na pitanje „Kakvu vodu pijemo?“.
Nastavi čitati

SVJETSKI DAN VODA 2018


Dan voda svake godine obilježavamo s novim sloganom te je ovogodišnji slogan ODGOVOR SE NALAZI U PRIRODI.  Postavljajući pitanja kao što su  kako spriječiti onečišćenje voda, kako spriječiti poplave ili suše, moramo osvijestiti kako su velikim dijelom  odgovori u prirodi, u nama. Odgovornost  nas ljudi  je ključna u sprečavanju onečišćenja i zaštiti prirodnog okruženja.

Nastavi čitati

Obveza priključenja na komunalne vodne građevine

Neki naši sugrađani nisu upoznati ili zanemaruju obvezu priključenja, unatoč poslanim obavijestima o mogućnosti priključenja, duž novo izgrađene mreže. Naime, sukladno čl. 212. Zakona o vodama i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine donesenoj od strane Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 9/2013) vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine, obvezan je priključiti  svoju građevinu odnosno nekretninu na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.

Nastavi čitati

Potpisan Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik Dražen Barišić i direktor VG Vodoopskrbe Nikica Visković, dana 04.01.2018. godine potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o financiranju za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“.
Nastavi čitati

Izvedeni radovi u 2017. godini

U  2017. godini   izvedeno je niz radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže  i  mreži odvodnje te je izveden novi  ispust tlačnog cjevovoda u rijeku Savu.

Glede vodoopskrbne mreže sveukupno  je izgrađeno 5 495,00 m, rekonstruirano 570,00 m, dok je u planu do kraja godine završetak daljnjih 1110,00 m i rekonstrukcija u dužini od 400,00 m.

Na mreži odvodnje izgrađeno je 260,00, a rekonstruirano 300,00 m. Nastavi čitati

VG Vodoopskrba: Potrebna je zaštita vodomjera od smrzavanja

ZAŠTITA VODOMJERA OD SMRZAVANJA
Sukladno  čl. 76. i  čl. 82. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, skrećemo pažnju na obveze naših korisnika, koje se odnose na dužnost održavanja funkcionalne ispravnosti unutarnje vodovodne instalacije. Pod unutarnjom vodnom instalacijom podrazumijevaju se vodovi, naprave i uređaji korisnika iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodoopskrbni cjevovod, osim sekundarnog vodomjera koji je u vlasništvu isporučitelja vodne usluge.

Nastavi čitati