Arhiva

Sukladno članku 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, VG Vodoopskrba d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima se kao naručitelj nalazi u sukobu interesa:
– TUROPOLJE GRADNJA d.o.o., Kralja Tomislava 25, Velika Gorica, 02951381418
– PUNA ČAŠA d.o.o., Kralja Tomislava 25, Velika Gorica, OIB: 94564624405
– AQUAEDUCTUS d.o.o., Slavka Kolar 3, 10410 Velika Gorica, OIB: 03982422979
– INVEL d.o.o.
– NABAVA d.o.o.
– s.e. Kunić j.d.o.o.

Izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina 2019.
Cjenik vodnih usluga – u primjeni od 01.01.2016. godine
Cjenik usluga – sa primjenom od 01.03.2016. godine (PDF dokument)
Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine – 2016. (PDF)
Godišnje izvješće o kvaliteli vode za ljudsku potrošnju (PDF)
Cjenik usluga – sa primjenom od 01.01.2015. godine (PDF dokument)
Odluka o odobrenju akcijskih uvjeta i mjera legalizacije neovlaštenih (ilegalnih) korisnika (PDF)
PONOVLJENO – Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju teretnih vozila (PDF)
Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju teretnih vozila (PDF)
Cjenik usluge opskrbe vodom za piće putem autocisterne sa primjenom od 01.01.2015. godine
Cjenik vodnih usluga u primjeni od 01.01.2015. (PDF dokument)
Popis korisnika sponzorstava i donacija VG Vodoopskrbe d.o.o. u 2014. godini (PDF)
Popis korisnika sponzorstava i donacija VG Vodoopskrbe d.o.o. u 2013. godini (PDF)
Odluka o subvencioniranju dijela troškova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o izmjeni Zaključka o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012., 2013. i 2014.godinu (PDF)
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija) (PDF)
Zahtjev za prikupljanje ponuda – Zaštitarske usluge (PDF)
Zahtjev za prikupljanje ponuda – Zdravstvene usluge – Usluga sistematskog pregleda zaposlenika (PDF)
Dopuna i objašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda ev.br.01/13 EMV (DOC)
Dopuna i izmjena Zahtjeva za prikupljanj ponuda – Usluge zaštitarske službe (PDF)
RU-63.02 Rad zaštitarske službe na izvorištu vode za piće Velika Gorica (PDF)
Zahtjev za prikupljanje ponuda – usluge čuvarske službe (PDF)
RU-63.02 Rad čuvarske službe na izvorištu vode za piće Velika Gorica (PDF)
Nabava – zdravstvene usluge – sistematski pregled radnika VG Vodoopskrbe d.o.o. (PDF)
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalnu infrastrukturu (PDF)
Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine (PDF dokument; 168 KB)

Odluka o izmjeni odluke o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine – (PDF dokument)

Cjenik usluga – sa primjenom od 01.07.2014. godine (PDF dokument)

Cjenik vodnih usluga- objavljen 01.04.2014. godine (PDF dokument)

Cjenik usluge opskrbe vodom za piće – autocisterna- objavljen 01.04.2014. godine (PDF dokument)

Cjenik vodnih usluga – objavljen 01.01.2013. godine (PDF dokument)

Cjenik usluge opskrbe vodom za piće – autocisterna – objavljen 01.01.2013. godine (PDF dokument)

Cjenik ostalih usluga – objavljen 15.11.2011.godine (PDF dokument)

Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine – objavljena 02.01.2012. godine (PDF dokument)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (PDF dokument)

Odluka o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalne vodne građevine – objavljena 02.01.2012. godine (PDF dokument)
o načinu plaćanja izvedbe priključka na komunalnu infrastrukturu (PDF)
VG Vodoopskrba d.o.o. namjerava sklopiti Ugovor o stražarskim i čuvarskim uslugama za 2011. godinu. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu podići tehničku specifikaciju do 07.12.2010. godine u sobi broj 209. Velika Gorica, 26.11.2010.

Od dana 01.01.2013. godine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. primjenjuje novi Cjenik vodnih usluga, a sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN, br. 83/12.) te Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN, br. 83/12.) donesenim od strane Vlade Republike Hrvatske. Novi Cjenik vodnih usluga objavljen je na službenoj Internet stranici www.vgvodoopskrba.hr.

VG Vodoopskrba d.o.o. namjerava sklopiti Ugovor o stražarskim i čuvarskim uslugama za 2011. godinu. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu podići tehničku specifikaciju do 07.12.2010. godine u sobi broj 209. Velika Gorica, 26.11.2010.

Od dana 01.01.2013. godine t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. primjenjuje novi Cjenik vodnih usluga, a sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN, br. 83/12.) te Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN, br. 83/12.) donesenim od strane Vlade Republike Hrvatske. Novi Cjenik vodnih usluga objavljen je na službenoj Internet stranici www.vgvodoopskrba.hr.