Obavijesti

MEĐUNARODNI DAN VODA – 22.03.2016. – dječji crteži (PDF)
Subvencioniranje dijela troškova prijevoza pitke vode (PDF)
Subvencioniranje cijene pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja septičkih jama (PDF)
Popis korisnika sponzorstava i donacija VG Vodoopskrbe d.o.o. u 2015. godini (PDF)

Sjedište blagajne i reklamacija je:
Velika Gorica, Kolodvorska 64

Telefon za reklamacije vezane uz vodoopskrbu je 6370 311, a vezane za odvodnju je 6370 329.

Blagajna radi svakim radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Reklamacije posluju s građanstvom svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati. Prijave i dojave kvara na mreži van radnog vremena te vikendom i praznikom 00:00 do 24:00, na telefon 6222 095 (crpilište Velika Gorica).

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13), a u cilju sprječavanja sukoba interesa u postupcima javne nabave, VG Vodoopskrba d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima se kao naručitelj nalazi u sukobu interesa:

– INVEL d.o.o.
– RAK-K.S. PROM d.o.o.
– AQUAEDUCTUS d.o.o.

S poštovanjem.

VG Vodoopskrba d.o.o.

Direktor: Stjepan Rak