EU projekt – Aglomeracija V.G. – javne ponude za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu  odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU
Nastavi čitati

Priopćenje za medije

Dana 24.10.2016. sklopljene su sudska i izvan sudska Nagodba između Zagrebačkog holdinga i VG Vodoopskrbe  u iznosu od 3.542.401,30 kn glavnice  te 946.619,43 kn kamata.
shemaNakon više od dvadeset godina neriješenog problema odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda zagrebačkih naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka na velikogoričkom pročistaču, VG Vodoopskrba d.o.o. na čelu s direktorom Rak Stjepanom, uspješno je pronašla rješenje.
Konačnom i uspješnom rješenju prethodilo je niz aktivnosti koje su 29.02.2016. godine, rezultirale sklapanjem Ugovora o pružanju usluge pročišćavanja otpadnih voda i plaćanju razlike količina pročišćenih otpadnih voda za naselja Hrašće, Odra i Mala Mlaka između Grada Zagreba, Vodoopskrbe i odvodnje Zagreb, VG Vodoopskrbe i Grada Velika Gorica.

Nastavi čitati