OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava dana 18.5.2022. od 08:00 h,
NEĆE BITI VODE u Donjoj Lomnici, Školska ulica kbr 1-53 i kbr 2-12, Stepanska ulica kbr 2.
Opskrba vodom biti će omogućena u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova.
Cisterna sa vodom za piće biti će postavljena u blizini škole u Donjoj Lomnici.

U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADOVI SE ODGAĐAJU!

S poštovanjem, 

VG Vodoopskrba d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava dana 17.5.2022. od 08:00 h,
NEĆE BITI VODE u Donjoj Lomnici, Školska ulica kbr 1-53 i kbr 2-12, Stepanska ulica kbr 2.
Opskrba vodom biti će omogućena u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova.
Cisterna sa vodom za piće biti će postavljena u blizini škole u Donjoj Lomnici.

U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADOVI SE ODGAĐAJU!

S poštovanjem, 

VG Vodoopskrba d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava dana 21.04.2022. godine od 09:00 h,
NEĆE BITI VODE
u Buševcu, Sisačka ulica kbr 59-122 i u Ogulincu, Zagrebačka ulica, Ogulinečka ulica, Ulica Klečić Stjepana, Ulica Nikole Đurašina, Domska ulica i Zavrtnica.

Opskrba vodom biti će omogućena u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova.

Cisterna sa vodom za piće biti će postavljena u Ogulincu na križanju Zagrebačke i Ogulinečke ulice.
U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADOVI SE ODGAĐAJU!

S poštovanjem,
VG Vodoopskrba d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA

Poštovani korisnici vodnih usluga,

obavještavamo vas da na našoj WEB stranici unutar aplikacije DOJAVA OČITANJA imamo nove funkcionalnosti.

U odnosu na dosadašnje mogućnosti:

1. dojavu očitanja stanja vodomjera,
2. pregled potrošnje u prethodnim razdobljima (korisnik sam definira vremensko razdoblje),
3. pregled financijskog zaduženja i uplata te trenutni dug
4. grafički prikazi gornjih vrijednosti
5. reklamacije korisnika

sada imamo i slijedeće funkcionalnosti:

1. mogućnost odabira dobivanja računa putem e-maila
2. pregled nepodmirenih računa koji se prikazuju kao ukupni dug i podaci koji su potrebni za uplatu duga
3. formiran je 2D BARCODE koji se odnosi ukupni dug te postoji mogućnost direktnog plaćanja putem m-bankarstva

S poštovanjem,
VG Vodoopskrba d.o.o.

22. OŽUJKA 2022. – SVJETSKI DAN VODA – PODZEMNE VODE


Znajući kako je voda osnovni preduvjet za nastanak života, naša je obveza brinuti o racionalnoj potrošnji te biti ekološki osviješteni. Ovogodišnja središnja tema obilježavanja Dana voda jesu podzemne vode.
Od sveukupne količine vodene mase na Zemlji, svega je 2,5 % slatke pitke vode. Veći dio od tog postotka nalazi se u ledenjacima, dok ostatak od 30 % čine podzemne vode. Važno je napomenuti kako se naša domovina nalazi na 5. mjestu u Europi po rezervama pitke vode.

Kako nastaju zalihe podzemnih voda? Kruženjem vode u prirodi kao kontinuirani proces. Isparavanjem mora i oceana voda se u atmosferi kondenzira i u raznim oblicima pada na tlo te se površinskim ili podzemnim tokovima vraća natrag u podzemlje, mora i oceane. U procesu kruženja vode, čovjek je svojim djelovanjem može zagaditi te su najčešći izvori zagađenosti podzemnih voda: tvorničke otpadne vode, zagađenja nekontroliranim istjecanjem nafte i naftnih derivata, kemikalijama iz domaćinstava, kemikalije koje se upotrebljavaju u poljoprivredi, odlagališta otpada, otpadne vode iz septičkih jama itd. S ciljem sprječavanja zagađenja nužno je educirati sve slojeve društva, od najmlađih do onih koji imaju izravan utjecaj na potencijalno zagađenje voda.

Ističemo kako su podzemne zalihe pitke vode čiste i kao takve nezamjenjive za život svakog bića te je od izuzetne važnosti ekološka osviještenost sviju nas, kako bi imali i sačuvali dragocjeni prirodni resurs, ne samo za nas već i za iduće generacije.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava dana 02.03.2022. godine od 09:00 h, NEĆE BITI VODE u Velikoj Gorici, Rakarska ulica kbr 1-22 i Podložnica kbr 1-37.

Opskrba vodom biti će omogućena u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova.

Cisterna sa vodom za piće biti će postavljena preko puta hotela Garden Hill u Rakarskoj ulici.

U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADOVI SE ODGAĐAJU!

S poštovanjem,

VG Vodoopskrba d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA

Zbog radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava dana 24.02.2022. od 09:30 h, NEĆE BITI VODE u Buševcu, Sisačka ulica kbr 1-43 i Dolenec kbr 1.
Ujedno postoji mogućnost smanjenog pritiska u cjevovodu svim potrošačima javne vodoopskrbe u mjestima Buševec i Ogulinec, te vas ovim putem molimo za razumijevanje.

Opskrba vodom biti će omogućena u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova.

Cisterna sa vodom za piće biti će postavljena u kod trgovine u Sisačkoj 45, Buševec.
U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADOVI SE ODGAĐAJU!

S poštovanjem,

VG Vodoopskrba d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE

Zbog radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava
dana 23.2.2022. od 09:00 – 13:00 h, NEĆE BITI VODE
u Ogulincu, Zagrebačka ulica kbr 37-39, Sepska ulica kbr 1-40.
Također molimo za razumijevanje stanovnike Sepske ulice zbog otežanog izlaska iz ulice na Zagrebačku jer je prijekop gdje će se izvoditi radovi na samom ulazu u Sepsku ulicu. Ukoliko za to postoji mogućnost, preporuka je automobil preparkirati izvan ulice dok se ne izvrše radovi.
Cisterna sa vodom za piće biti će postavljena u Sepskoj ulici.

U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADOVI SE ODGAĐAJU!

S poštovanjem,

VG Vodoopskrba d.o.o.