Aglomeracija ide dalje

Kako bi smanjili kolanje neprovjerenih i zlonamjernih dezinformacija i polu informacija koje se ovih dana pojavljuju u javnosti a vezano uz EU projekt Aglomeracija Velika Gorica, želimo jasno izjaviti kako projekt nije obustavljen, te ovim putem dajemo objašnjenje o čemu je zapravo riječ.

Nastavi čitati

Nova oprema za VG Vodoopskrbu

S osobitim zadovoljstvom možemo izjaviti kako je u sklopu EU projekta Aglomeracija Velika Gorica krenula isporuka vrlo vrijedne opreme, koja će nam omogućiti održavanje sustava odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda na najvišoj mogućoj razini. Isporučena je oprema u vrijednosti od 7.196.050,00 kn, sufinancirana iz sredstava Kohezijskog fonda, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te vlastitim sredstvima.
Nastavi čitati

KAKVU VODU PIJEMO?

Nedavno smo svjedočili onečišćenju vode u Slavonskom Brodu i kako bi otklonili svaku sumnju u potencijalnu opasnost onečišćenja podzemnih voda iz kojih crpimo vodu za potrebe našeg grada i okolnih naselja, potražili smo odgovore na pitanje „Kakvu vodu pijemo?“.
Nastavi čitati

SVJETSKI DAN VODA 2018


Dan voda svake godine obilježavamo s novim sloganom te je ovogodišnji slogan ODGOVOR SE NALAZI U PRIRODI.  Postavljajući pitanja kao što su  kako spriječiti onečišćenje voda, kako spriječiti poplave ili suše, moramo osvijestiti kako su velikim dijelom  odgovori u prirodi, u nama. Odgovornost  nas ljudi  je ključna u sprečavanju onečišćenja i zaštiti prirodnog okruženja.

Nastavi čitati

Obveza priključenja na komunalne vodne građevine

Neki naši sugrađani nisu upoznati ili zanemaruju obvezu priključenja, unatoč poslanim obavijestima o mogućnosti priključenja, duž novo izgrađene mreže. Naime, sukladno čl. 212. Zakona o vodama i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine donesenoj od strane Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 9/2013) vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine, obvezan je priključiti  svoju građevinu odnosno nekretninu na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja.

Nastavi čitati

Potpisan Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik Dražen Barišić i direktor VG Vodoopskrbe Nikica Visković, dana 04.01.2018. godine potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o financiranju za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“.
Nastavi čitati

Izvedeni radovi u 2017. godini

U  2017. godini   izvedeno je niz radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže  i  mreži odvodnje te je izveden novi  ispust tlačnog cjevovoda u rijeku Savu.

Glede vodoopskrbne mreže sveukupno  je izgrađeno 5 495,00 m, rekonstruirano 570,00 m, dok je u planu do kraja godine završetak daljnjih 1110,00 m i rekonstrukcija u dužini od 400,00 m.

Na mreži odvodnje izgrađeno je 260,00, a rekonstruirano 300,00 m. Nastavi čitati